Opleiding Reflexintegratie

Voor mijn Opleiding Reflexintegratie  R.P.R.M.  (Remembering Primary Reflex Movement)
ben ik geschoold door Margaret Mulder.
Ik ben sinds de Opleiding Reflexintegratie heel blij met mijzelf en mijn Reflexintegratie Opleiding tot R.P.R.M. therapeut.

Start Opleiding Reflexintegratie

Margaret gaat haar Opleiding Reflexintegratie weer starten in 2025. Nu, 2024 loopt de opleiding en is vol.

Lees de complete uitleg over de Opleiding Reflexintegratie

Voor wie is de Opleiding Reflexintegratie? 

De Opleiding Reflexintegratie is voor Iedereen die geïnteresseerd is en het belang inziet van Primaire Reflexintegratie. Voldoende tijd heeft om te oefenen en aan zichzelf te werken.  Ik verwelkom graag ouders en professionals, zoals (bewegings)docenten, therapeuten, (kinder)artsen, begeleiders in de zorg en de creatieve sector.

Doel van de Opleiding Reflexintegratie

Kort gezegd is het doel van de opleiding:

  • Primaire Reflexintegratie / Reflexinhibitie
  • Het afvoeren van daaraan gerelateerde stress.
  • Het ontwikkelen van sensitiviteit om blokkades en energiestromen te voelen.

De Opleiding Reflexintegratie is ook bedoeld:

  • Om te voorkomen dat kinderen fysiek zo uitgeput zijn dat zij geen kans hebben zich te ontplooien.
  • Om onnodige medicatie en leed te voorkomen.
  • Om te laten zien wat een potentie en zelf-herstellend vermogen het lichaam heeft.
Werk aan Uzelf

Om met anderen te kunnen werken is werk aan uzelf een noodzakelijke voorwaarde. Tijdens deze Opleiding Reflexintegratie werkt u aan uzelf. U krijgt inzicht in uw eigen functioneren en verkrijgt de vaardigheden om eventuele stress en belemmerende overtuigingen los te laten. Dit blijkt heel bevrijdend te zijn en helpt om uw venster op de werkelijkheid te openen.

Opzet en Vorm van de Opleiding RPRM®

RPRM® is een opleiding reflexintegratie waarin het inhiberen van Primaire Reflexen vanuit veel verschillende invalshoeken wordt benaderd.

De opleiding reflexintegratie is tot stand gekomen op basis van ervaring en inzicht in hoe deze materie zo volledig mogelijk kan worden overgebracht. De opleiding wordt aangeboden in de vorm van Modulen, die twee dagen per maand op de zaterdagen worden gegeven.

Er wordt de hele opleiding reflexintegratie door gebruikgemaakt van meditatie.

RPRM 1 geeft je een stevige en uitgebreide basis om volledige Primaire Reflex inhibitie en stressrelease toe te passen.

RPRM 2 gaat dieper in op invloeden van buiten (zonnestelsel, culturen) en op het toepassen van energetische methoden voor stressrelease en inhibitie.

Beweging als Basisconcept

Er wordt gewerkt vanuit een totaalconcept van beweging. U leert uzelf waar te nemen en sensitiviteit voor uw eigen processen te ontwikkelen zodat u

de energetische stromen in het lichaam van uw cliënt waar kan nemen, en

onverwerkte (fysiologische, emotioneel/psychologische en sociale) blokkaden kan opsporen en af voeren.

Het potentieel van een mens dat toegankelijk wordt vanuit het perspectief van Beweging en Geluid is erg groot. Primaire Reflexinhibitie berust op het opnieuw aanbieden van geblokkeerde of verloren gegane instinctieve bewegingspatronen van het organisme. U ontwikkelt affiniteit met het werken met geluid en beweging, die u bovendien op vele andere gebieden kan gebruiken.

Voor Wie is de Opleiding Reflexintegratie?

Iedereen die geïnteresseerd is en het belang van Primaire Reflex inhibitie inziet en voldoende tijd heeft om te oefenen en aan zichzelf te werken. De minimumleeftijd voor deelname aan de Opleiding Reflexintegratie is 25 jaar, met als vooropleiding HAVO of gelijkwaardig. Iedereen die het belang inziet van de noodzaak om de verantwoording voor onze eigen gezondheid te nemen.

Wat zou het fijn zijn als wij groeien door op onszelf vertrouwen en de wonderbaarlijke mogelijkheden van het leven kunnen toelaten.


Aangeleerde Vaardigheden

U kunt bij jong (vanaf 1 jaar) en oud de ongeremde aanwezigheid van Primaire Reflexen signaleren, opsporen en onder controle brengen. Tegelijk krijgt u toegang tot een groot reservoir aan oefeningen dat u zelf zal kunnen uitbreiden.

Aan Primaire Reflexen gerelateerde ziekten en problemen op fysiek-, emotioneel-, zelfontplooiing- en structureel gebied kunt u opsporen en afvoeren.

Patronen die binnen gezin en families in stand worden gehouden, kunt u opsporen en ontmantelen.

U kunt de vitaliteit van uw cliënten verhogen door middel van Primaire Reflex inhibitie en het afvoeren van hieraan gerelateerde stress.

U leert allerlei nieuwe technieken om op fysiek, psychisch, biochemisch en geestelijk gebied stress af te voeren en mensen in balans te brengen. Deze kunnen ook bij wijze van stressregulering voor andere doeleinden ingezet worden. Daarnaast leert u uw eigen organisme van binnenuit kennen.

Men kan desgewenst een eigen praktijk opzetten. Het is ook mogelijk om bij het bedrijfsleven en in het onderwijs de opgedane vaardigheden in te zetten.

Inhoud van de vernieuwde opleiding

RPRM 1

RPRM 1 bestaat uit 4 modulen die op 16 zaterdagen, doorgaans 2 maal per maand, tussen 10.00 en 18.00 uur worden gegeven, en 5 oefenavonden.

Modulen:

  • Beweging
  • Spiertesten I
  • Geluid I
  • Primaire Reflexen

Opleiding Primaire Reflexen RPRM®  deel 1 / 2025
Opleiding locatie: Wageningen of Renkum
Opgave en inschrijving vóór, datum volgt.

De kennismakingsochtend  is fijn en gratis.
Wees welkom op, datum volgt nog.
Opgave voor de kennismakingsochtend bij Margaret Mulder per mail: info@praktijkvoorbeweging.nl
Bel Margaret gerust voor vragen op 0623075148

Wat wordt van de studenten verwacht?

Thuis oefenen met het in de modulen aangeboden materiaal. Het verdient aanbeveling om minstens drie dagen per week te oefenen. Opbouwen van kennis over vorm en het functioneren van het menselijk lichaam inclusief de meest gangbare benamingen. Aanschaffen van het boek “Over Leven”, cd over Meridianen en een atlas van het menselijk lichaam. Verwerven van een rudimentair begrip over de basis van verschillende alternatieve geneeswijzen.

Voorts dienen eventuele ongeremde Primaire reflexen bij de studenten zelf onder controle te zijn gebracht door een gecertificeerde RPRM® therapeut.

RPRM 1 geeft je een stevige en uitgebreide basis om volledige Primaire Reflex inhibitie en stressrelease toe te passen.De basis van de opleiding wordt gevormd door ontwikkelende vaardigheden, kennis en zelfwaarneming. RPRM® 1 wordt met een certificaat afgesloten.

Kosten voor de Opleiding Reflexintegratie RPRM 1 bedragen € 3600,-

RPRM 2

Vanwege diepgaande invloeden die veranderingen in de samenleving veroorzaken, is RPRM® in 2 delen gesplitst en zijn er nieuwe technieken en informatie toegevoegd. Sociaal cultureel maatschappelijke invloeden in groter verband evenals de invloed van ons zonnestelsel die onze persoonlijke situatie beïnvloeden, komen meer aan de orde.

RPRM 2 bestaat uit 10 a 11 dagen waarbij aan de orde komen: invloeden vanuit Maatschappij, geschiedenis en vanuit ons zonnestelsel, ongekende invloeden. Stress en overtuigingen, ongekende stress opsporen, stress transformatie, uit stress stappen.

RPRM 2 geeft je inzicht in de werkzaamheid van intense langdurige invloeden in het individu van buitenaf en voorziet in de basis om die op te sporen als zij ongeremde reflexen en stress veroorzaken, zodat stressrelease mogelijk is.

Kosten voor de Opleiding Reflexintegratie RPRM 2 bedragen € 2400,-

opleiding reflexintegratie

Moro Reflex tekening M. Mulder

Naar Nanco’s pagina  Reflexintegratie